Historie

Na wat wij vandaag de dag ‘gedegen marktonderzoek’ noemen, bleek omstreeks 1850 ook in ’s-Gravenhage behoefte te bestaan om te komen tot de ‘oprigting eener sociëteit’. Dit in navolging van succesvolle initiatieven in Rotterdam en Amsterdam. De eerste voorkeur bleek uit te gaan naar een ‘familiaire’ Sociëteit, zeg maar een ontmoetingsplaats voor het gehele gezin. De oprichters kwamen met een lijst van 183 Haagse ‘geselecteerde’ ingezetenen, allen potentiële belangstellenden. Zo werden ondernemers van naam en faam, hogere ambtenaren, officieren en vertegenwoordigers van de ‘vrije beroepen’ aangeschreven. De belangstelling was dermate groot, dat 84 van hen op 1 mei 1851 bijeen kwamen met als resultaat de oprichting van Sociëteit ‘De Vereeniging’.

Fraai en monumentaal gesitueerd aan de Kazernestraat in het hart van de driehoek Lange Voorhout, Paleis Noordeinde en de Kloosterkerk ging ‘De Vereeniging’ voortvarend van start. Nu, ruim 160 jaar later staat het kloeke gebouw met zijn destijds gelegde fundamenten nog immer fier overeind en is het een eigentijds trefpunt voor circa 100 leden uit de Haagse en regionale samenleving. Sociëteit ‘De Vereeniging’ is, door zijn interessante melange aan senioren en beroepsbeoefenaren, een bijzondere plaats van samenkomst.
De verscheidenheid aan mensen maakt dat het sociëteitsleven tot op de dag van vandaag ‘jong en ambitieus’ is. Er wordt ontspannen omgegaan met het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken. Maar bij De Vereeniging staat vooral het vriendschappelijke karakter voorop dat versterkt wordt door een gezamenlijk diner en een prettig verzorgd ‘glas’.

societeit de vereeniging

©2024 Sociëteit de Vereeniging. Kazernestraat 38B 2514CT 's-Gravenhage. Website: Kleidi

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?