Lidmaatschap

Om de continuïteit in het ledenbestand te waarborgen, heeft ieder lid de ‘morele verplichting’, als het ware, om in eigen gelederen te zoeken naar mogelijke nieuwe leden. Met name tweede en derde generaties zijn van groot belang om het gezelschap gemêleerd en interessant te houden. Heeft men uit eigen ‘kweek’ een potentiële kandidaat, dan kan deze geïntroduceerd worden op de wekelijkse woensdagavond. Komt men van ‘buiten’, dan dient het aanmeldingsformulier ingevuld en opgestuurd te worden. De Wervingscommissie neemt dan contact op met de nieuwe kandidaat en begeleidt deze bij zijn verdere introductie.

Bevalt het na een paar keer als introducé de Sociëteit bezocht te hebben, dan kan de kandidaat zich aanmelden voor het aspirant-lidmaatschap. Na een introductiegesprek met de Ballotagecommissie brengt deze advies uit aan het Bestuur om de kandidaat wel of niet de status te verlenen van aspirant. Bij een positieve beslissing wordt de aspirant drie maanden ‘voorgehangen’. In deze voorhangperiode kan het aspirant-lid nader kennismaken met de leden en kunnen de leden op hun beurt eventueel schriftelijk bezwaar maken tegen een mogelijk lidmaatschap. Na deze periode volgt een tweede gesprek met de aspiranten brengt de Ballotagecommissie advies uit aan het Bestuur over het lidmaatschap.

Voordelen

Wie lid is van Sociëteit ‘De Vereeniging’:

  • bevindt zich in het goede gezelschap van een groot aantal vrienden, die zowel persoonlijk als zakelijk van groot belang kunnen zijn;
  • kan gebruik maken van alle faciliteiten van de Sociëteit;
  • neemt vanzelfsprekend deel, waar mogelijk met partner of introducé(e)s, aan alle evenementen en activiteiten;
  • heeft de beschikking over een voortreffelijke ambiance voor zakenlunches, vergaderingen, presentaties etc;
  • krijgt prettige korting op de gebruiksvergoeding van de accommodatie t.b.v. feesten in familieverband en/of kennissenkring of zakelijk van het eigen bedrijf.

Woensdagavond

De wekelijkse woensdagavond is in de loop der jaren uitgegroeid tot méér dan alleen een vaste clubavond. Het woensdagavonddiner is het wekelijkse ‘rustpunt’ in een doorgaans jachtig bestaan. Biljarters, bridgers, kegelaars, borrelaars, zij spoeden zich iedere woensdag naar de Sociëteit. En in een perfecte ambiance en in hechte harmonie wordt genoten van een vorstelijke diner. Voor en na het diner wordt met verve ‘gesport’. Met evenveel elan worden echter ook zakelijk sterke contacten gelegd. Bovenal echter is de goede sfeer het voornaamste op deze avond, met het woordje ‘vriendschap’ hoog in het vaandel. Een copieus diner, een goed glas wijn. Het zijn slechts voorwaardenscheppende issues voor het slagen van deze avond. Voor de goede orde: de Sociëteit is natuurlijk geen ‘bruin café’. Wat de woensdagvond daarnaast óók zo bijzonder maakt is de verscheidenheid aan leeftijdscategorieën. ‘Jong’ respecteert ‘Oud’ en ‘Oud’ profiteert weer van ‘Jong’. Gewoon, een fantastische mix met een gemiddelde opkomst van rond de 50% van het ledenbestand.

Bent u geïnteresseerd in onze sociëteit, of wilt u eens komen proeven?
Neemt u dan contact op.

societeit de vereeniging

©2024 Sociëteit de Vereeniging. Kazernestraat 38B 2514CT 's-Gravenhage. Website: Kleidi

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?